VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh tên gọi dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023 (điều chỉnh lần 2)

Tài liệu đính kèm:

36/BC-BKTXHTải file đính kèm