VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo Thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến ống cao áp, hạ áp Cỏ ống và đầu tư hệ thống tự động hoá trạm cấp nước Cỏ ống

Tài liệu đính kèm:

35/BC-BKTXHTải file đính kèm