VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo Thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, chỉnh trang cảnh quan khu vực Hồ Quang Trung II (giai đoạn 2)

Tài liệu đính kèm:

34/BC-BKTXHTải file đính kèm