VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Tờ trình Phê duyệt phương án sử dụng kết dư ngân sách năm 2022

Tài liệu đính kèm:

104/TTr-UBNDTải file đính kèm