VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Tờ trình Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến ống cao áp, hạ áp Cỏ Ống và đầu tư hệ thống tự động hóa trạm cấp nước Cỏ Ống

Tài liệu đính kèm:

98/TTr-UBNDTải file đính kèm