VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo Đánh giá, rút kinh nghiệm Kỳ họp thứ Tám (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) của Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tài liệu đính kèm:

35/BC-HĐNDTải file đính kèm