VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hệ thống hạ tàng kỹ thuật và san lấp mặt bằng, phân lô cắm móc Lô K

Tài liệu đính kèm:

20/NQ-HĐNDTải file đính kèm