VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết Giao thẩm quyền cho Ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án Cải tạo đường mòn đi bộ tuần tra rừng kết hợp ngắm cảnh núi Lò Vôi

Tài liệu đính kèm:

19/NQ-HĐNDTải file đính kèm