VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết Về việc điều chỉnh phương án phân bổ kinh phí cho một số cơ quan huyện Côn Đảo năm 2023

Tài liệu đính kèm:

14/NQ-HĐNDTải file đính kèm