VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023 của huyện Côn Đảo

Tài liệu đính kèm:

13/NQ-HĐNDTải file đính kèm