VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Tám (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) của HĐND huyện khóa XII (cập nhật ngày 23/7/2023)

Tài liệu đính kèm:

02/CTr-HĐNDTải file đính kèm