VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Tờ trình Về việc điều chỉnh phương án phân bổ kinh phí cho một số cơ quan thuộc huyện Côn Đảo năm 2023

Tài liệu đính kèm:

70/TTr-UBNDTải file đính kèm