VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung danh mục và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023

Tài liệu đính kèm:

25/BC-BKTXHTải file đính kèm