VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh phương án phân bổ kinh phí cho một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện

Tài liệu đính kèm:

23/BC-BKTXHTải file đính kèm