VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 và thẩm tra Báo cáo Quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2022

Tài liệu đính kèm:

10/BC-BKTXHTải file đính kèm