VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo Thẩm tra Báo báo và Tờ trình, dự thảo dự thảo Nghị quyết về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Tài liệu đính kèm:

14/BC-BKTXHTải file đính kèm