VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo Thẩm tra Báo cáo, Tờ trình và dự thảo nghị quyết về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Tài liệu đính kèm:

13/BC-BKTXHTải file đính kèm