VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo Thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường nội bộ khu 5

Tài liệu đính kèm:

17/BC-BKTXHTải file đính kèm