VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của Thường trực HĐND trình kỳ họp thứ Tám của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tài liệu đính kèm:

10/BC-BPCTải file đính kèm