VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Thông báo Về việc thay đổi thời gian tổ chức Kỳ họp thứ Tám (thường lệ giữa năm 2023) của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tài liệu đính kèm:

20/TB-HĐNDTải file đính kèm