VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo kết quả thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 (phục vụ Kỳ họp thường lệ HĐND huyện giữa năm 2023)

Tài liệu đính kèm:

95/BC-CCTHADSTải file đính kèm