VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Tờ trình về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tài liệu đính kèm:

46/TTr-UBNDTải file đính kèm