VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Kế hoạch Tổ chức thảo luận Tổ của đại biểu HĐND huyện tại Kỳ họp thứ Tám (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tài liệu đính kèm:

16/KH-HĐNDTải file đính kèm