VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Giấy mời tham dự thảo luận tổ đại biểu Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 (Kỳ họp thứ Tám) của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026

Tài liệu đính kèm:

13/GM-HĐNDTải file đính kèm