VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 Đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tài liệu đính kèm:

531/BC-MTTQ-BTTTải file đính kèm