VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Kế hoạch Phân công thẩm tra các nội dung do UBND huyện đăng ký trình bổ sung tại Kỳ họp thứ Tám (thường lệ giữa năm 2023) của Hội đồng nhân dân huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tài liệu đính kèm:

15/KH-HĐNDTải file đính kèm