VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
V/v đề nghị thông tin, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Tám (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) của HĐND khóa XII

Tài liệu đính kèm:

45/HĐND-VPTải file đính kèm