VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Ước tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2023

Tài liệu đính kèm:

262/BC-UBNDTải file đính kèm