VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ, công tác trọng tâm 06 tháng cuối năm 2023

Tài liệu đính kèm:

269/BC-UBNDTải file đính kèm