VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Kế hoạch Tổ chức Hội nghị thẩm tra tài liệu trình Kỳ họp thứ Tám (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tài liệu đính kèm:

04/KH-BKTXHTải file đính kèm