VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
V/v phối hợp tổ chức hội nghị TXCT trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của Đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tài liệu đính kèm:

423/MTTQ-BTTTải file đính kèm