VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
V/v triển khai công tác phối hợp, tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Tám - HĐND huyện khóa XII

Tài liệu đính kèm:

2048/UBND-VPTải file đính kèm