VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Công văn V/v góp ý dự thảo Đề án tạm dừng thí điểm hợp nhất Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND và UBND huyện

Tài liệu đính kèm:

42/HĐND-VPTải file đính kèm