VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Công văn Vv góp ý dự thảo Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể huyện năm 2023

Tài liệu đính kèm:

40/HĐND-VPTải file đính kèm