VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Công văn của Thường trực HĐND huyện về đề nghị giải trình các ý kiến tại Hội nghị thảo luận Tổ đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tài liệu đính kèm:

36/CV-HĐNDTải file đính kèm