VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
V/v đề nghị đăng ký danh mục các Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của HĐND huyện

Tài liệu đính kèm:

22/CV-HĐNDTải file đính kèm