VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết thông qua Danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa để thực hiện dự án năm 2021 (bổ sung) trên địa bàn tỉnh

Tài liệu đính kèm:

67/NQ-HĐNDTải file đính kèm