VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết thông qua Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất để thực hiện dự án trong năm 2021 (bổ sung) trên địa bàn tỉnh

Tài liệu đính kèm:

66/NQ-HĐNDTải file đính kèm