VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021

Tài liệu đính kèm:

62/NQ-HĐNDTải file đính kèm