VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy có hiệu lực

Tài liệu đính kèm:

02/2021/NQ-HĐNDTải file đính kèm