VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo báo của UBND huyện phục vụ kế hoạch khảo sát hệ thống camera giám sát giao thông và an ninh trên địa bàn huyện

Tài liệu đính kèm:

355/BC-UBNDTải file đính kèm