VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Quyết định thành lập Đoàn khảo sát hệ thống camera giám sát giao thông và an ninh trên địa bàn huyện

Tài liệu đính kèm:

04/QĐ-HĐNDTải file đính kèm