VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Kế hoạch khảo sát hệ thống camera giám sát giao thông và an ninh trên địa bàn huyện

Tài liệu đính kèm:

07/KH-HĐNDTải file đính kèm