VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CV đề nghị tiếp thu, triển khai các kiến nghị của Đoàn giám sát Ban Kinh tế- Xã hội HĐND huyện sau giám sát về công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2021- 2022

Tài liệu đính kèm:

15/CV-HĐNDTải file đính kèm