VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh huyện Côn Đảo 6 tháng cuối năm 2021

Tài liệu đính kèm:

26/NQ-HĐNDTải file đính kèm