VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ đầu tư XDCB, mua sắm, sửa chữa tài sản 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

Tài liệu đính kèm:

24/NQ-HĐNDTải file đính kèm