VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết ban hành Nội quy, Quy chế làm việc của các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tài liệu đính kèm:

16/NQ-HĐNDTải file đính kèm