VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Thông báo kết quả Phiên họp đột xuất của Thường trực HĐND huyện thống nhất về thời gian, hình thức tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tài liệu đính kèm:

10/TB-HĐNDTải file đính kèm