VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Công văn của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện về báo cáo tình hình triển khai các kiến nghị của Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Xã hội về công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2020-2021 đến thời điểm hiện nay

Tài liệu đính kèm:

336/PGD&ĐTTải file đính kèm