VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Tờ trình của Thường trực HĐND huyện về việc thông qua Nghị quyết ban hành Chương trình hoạt động toàn khóa của của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tài liệu đính kèm:

24/TTr-HĐNDTải file đính kèm